Repperda by

Repperda är en by som ligger ca 16 km i från centralorten i Vetlanda kommun. Byn är belägen längs riksväg 47 mot Oskarshamn, nära avfarten till Ädelfors. Repperda är mest känd för sina 1,5 km långa stenmurar, som byggdes som ett nödhjälpsarbete mellan 1867-1868. Området är klassat som riksintresse för kulturmiljö och fornlämningar.

 

Det som först fångar intresset hos den som passerar Repperda kanske är de vackra gårdarna som ligger utmed vägen, och som har anor i från senare hälften av 1800-talet. Om man slår av på takten, kan man också få upp ögonen för skyltar som leder vidare till ett gammalt gravfält i från järnåldern, och som har 130 fornlämningar. I närheten finns också två runstenar, som är väl värda att titta närmare på.

 

Vackert beläget uppe på en höjd jämte riksvägen, ligger det väl bevarade missionshuset. Där förekommer det verksamhet under hela året i form av gudstjänster och söndagsskola. Innan jul kan du besöka den populära missionsauktionen där det finns ett stort utbud av handarbeten, bakverk, lotterier m.m. På våren kan man möta gökens första tillrop, på en tur tillsammans med församlingen.

 

En annan trevlig tradition i Repperda, är det gemensamma valborgsfirandet. Medan elden sprakar och värmer, har man också möjlighet att värma insidan med en korv eller en kopp kaffe i missionshuset. Detta firande är ett samarbete mellan föreningen "Vi unga" och missionförsamlingen.

 

Närmast Repperda ligger Ädelfors, en by som lever upp på sommartid då många vill besöka Ädelfors guldvaskning. Området har också camping med servering, och ett gruv och mineralmuseum. Mitt genom Ädelfors rinner Emån, där fiskemöjligheter finns.

 

Om man i stället följer de breda stenmurarna drygt 6-7 km, så hamnar du i det som brukar kallas " Smålands trädgård", nämligen i Skirö. I denna sköna natur ligger Wallby Säteri, som är en hotell och konferansanläggning.

I Skirö kan du också dansa på festplatsen Ekbacken, som tar emot många olika artister och dansband mellan april till och med september.

I Frenillas bod kan du handla något vackert till hemmet, eller bara fika i det lilla mysiga cafeét.

 

Välkommen till Repperda med omnejd!

Vy över Repperda by

 

Ett fotografi taget någon gång i slutet av 1800-talet.

Majeld 2013

Traditionsenligt valborgsfirande med vårtal, majeld, lotter, korv och fyrverkerier. Evenemanget arrangerades av Missionsförsamlingen och Ädelfors idrottsförening. Senare på kvällen bjöds det på fika i missionshuset.

 

Stenmurar

 

Dessa murar är minnen från en tid då landet var fattigt på grund av missväxt och överbefolkning. Murarna byggdes som nödhjälpsarbeten under de mycket fattiga åren 1867 - 1868. Den kalla försommaren och den torra och heta sommaren 1868 gav en mycket dålig skörd.

De svåra förhållandena gjorde att emigrationen till Amerika ökade. 1865 utvandrade 6 691 personer. År 1869 steg antalet till 39 064.

Stenmurarna i Repperda markerar ägogränserna söder om byn. Före laga skifte var det omöjligt att bygga stenmurar. Odlingslotterna var för små och smala. Efter 1827 års laga skifte hade ägorna slagits ihop till större lotter som kunde brukas mer effektivt. Man tog då stenarna från de otaliga odlingsrösena som den småländska marken givit och byggde stenmurar.

Kontakt: Anders Hjalmarsson 070-333 40 92 Email: anders.hjalmarsson@repperda.se